1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, använder ett kontakt eller beställningsformulär och/eller när du loggar ut. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post eller telefon

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Novastream Hosting & Web Solutions AB skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

6. Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta Novastream Hosting & Web Solutions AB för att ta reda på om vi lagrar information om dig, vilken information vi lagrar samt begära få uppgifterna raderade utan kostnad. Vid uppenbart ogrundande eller orimliga begäranden tas dock en administrativ avgift ut.

Vi vill dock påpeka att vi ej kan leverera vissa tjänster om du begär att få dina uppgifter raderade.

7. Samtycke

Genom att använda vår webbplats så godkänner du denna integritetspolicy. E-postmeddelanden som skickats via kontakt- eller beställningsformulär lagras i max 3 månader. Inga personliga uppgifter lagras om du inte aktivt väljer att kommunicera med oss.