1. Snabbare och säkrare webbplattform

Här använde sig slutkund av ett vanligt delat webbhotell och uppblevde att deras webbplats var väldigt långsam plus att de inte hade någon kontroll över servern. Novastream AB presenterade en helhetslösning som bl.a. omfattade:

  • Extern VPS
  • Proxy för att visa statiskt innehåll
  • Skydda VPSens IP adress samt cachelagra statiskt innehålll utanför webbservern
  • Backup från molnet till kundens egna server eller NAS
  • Aktiv övervakning via "The Dude" eller "LibreNMS"
Detta är en pålitlig och driftsäker kombination som vi alltid presenterar för våra kunder.

2. Uppkoppling av kontor utanför huvudkontoret

Vi presenterade en kostnadseffektiv lösning där vi använde oss av en pfSense brandvägg på huvudkontoret och Ubiquiti Edgerouter Lite hårdvara på de övriga kontoren. Istället för att varje användare aktivt ska göra en anslutning så sköter Edgeroutern detta. Vi behöver nu inte placera servrar eller annan utrustning ute på kontoren för att t.ex. övervaka skrivare mm. då allt går via servern som finns på huvudkontoret.

3. System för att göra webbokningar mot ett REST API

Kund behövde ett system för att hantera webbokningar innan de sparades i deras egna bokningssystem. Vi presenterade en lösning i Codeigniter 3 där vi skapade en applikation som kunde återanvändas vid behov. Vi använde oss av Guzzle för att göra POST och GET mot kundens REST API.